Erasmus

Erasmus
ERASMUS ösztöndíjak   

Tanszéki pályázati felhívás
(letölthető),
Pályázati űrlap (letölthető), Leadási határidő: 2011. április 4 hétfő 15.00 óra

Pályázható egyetemek:
Hollandia: Vrije Universiteit Amsterdam
Belgium: Vrije Universiteit Brussel, Erasmus Hogeschool Brussel. Lessius Hogeschool Antwerpen. Rijksuniversiteit Gent


Dán ösztöndíjlehetőség   
Dánul tudóknak és dán nyári egyetemre pályázóknak info (angolul) ITT.


Zomercursussen 2011    
Informatie en inschrijving (electronisch, deadline: 1 februari):
Nederlandse taal en cultuur – zomercursussen 2011


Gyakornoki ösztöndíj Emmenbe    
1 fő részére, 2010. őszi félévére

A pályázatokat a 2010. szeptember 15-ig várjuk a következő címre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A következőket kell tartalmaznia a pályázatnak:

  •      holland nyelvű önéletrajz és motivációs levél
  •      fénykép

Feltételek:

  •     a hallgató legyen beiratkozva a KRE néderlandisztika szakára
        2010. őszi félévében
  •     legyen konkrét terve arról, hogy mit szeretne kinn csinálni,
        és hogyan illeszkedik a gyakorlat a tanulmányaiba
        (pl. adatgyűjtés a szakdolgozathoz)

Már meglevő emmeni kapcsolat előnyt jelent!


Grundtvig-Workshop: Nederlandse taal en cultuur in Vlaanderen en Brussel    

Országismeret workshop július 4-10 között Antwerpenben, jelentkezési határidő márc. 8. Minden info ITT. (A kurzus (összesen 20 főnek) ingyenes, az útiköltség megtérítésére is lehet pályázni.)


Erasmus pályázati kiírás
a 2009/2010-es tanévre


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(JELENTKEZÉSI LAP A LETÖLTÉSEKNÉL!)

 

A Néderlandisztika Tanszék a 2009/2010-es tanévre a következő intézményekben hirdet meg LLP/ERASMUS hallgatói mobilitást:

Vrije Universiteit Amsterdam
          (NL)          VU

Erasmus Hogeschool Brussel
(B)    EHB

Rijksuniversiteit
Groningen

          (NL)  RUG

Katholieke Universiteit Leuven
(B)         KULeuven

Rijksuniversiteit
Leiden

          (NL)     RUL

Lessius Hogeschool Antwerpen
(B)    szerződés meghosszabbítása folyamatban

Christelijke
Hogeschool Ede

           (NL)      CHE

Rijksuniversiteit Gent
         (B)          RUG

Hoger Instituut voor Vertalers
  en Tolken Antwerpen (B)  HIVT 

Vrije Universiteit Brussel
         (B)    VUB


Előre láthatólag 5 ösztöndíj odaítélésére lesz lehetőség.

A Vrije Universiteit Amsterdam, a Rijksuniversiteit Groningen (magyar szak is van!), a Rijksuniversiteit Leiden, a Katholieke Universiteit Leuven, a Vrije Universiteit Brussel és a Rijksuniversiteit Gent tudományegyetemek, ahol az egyetemünk által kínált valamennyi szakot és témát lehet hallgatni és kutatni (a magyar kivételével).

A Lessius Hogeschool Antwerpen (magyar szak is van!), a Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken Antwerpen és az Erasmus Hogeschool Brussel elsősorban azoknak ajánlható, akik a holland mellett az angol, német vagy francia nyelvet magas szinten ismerik. Azok jelentkezését várjuk ezekre a helyekre, akik a fordítással és/vagy tolmácsolással behatóbban szeretnének foglalkozni.

A Christelijke Hogeschool Ede tanár- és újságíróképző intézmény.

További információ kapható a fogadó intézményekről a honlapokon (ld. www.kreholland.hu), valamint Albertné Balázsi Júliánál szerdán és csütörtökön 11.30 és 12.00 között valamint az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

Pályázni az Erasmus pályázati űrlap 2009-2010 űrlapon lehet, amit a www.kre.hu honlapról lehet letölteni az Erasmus Iroda űrlapok menüpont alatt, és a 310-es szobában Oláh-Szűcs Orsolyánál lehet leadni .

Tanszéki beadási határidő: 2009. április 17. péntek 12.00 óra

Az ösztöndíjak 3 hónapra szólnak, amely időtartam a Nemzeti Iroda által megítélt összeg ismeretében meghosszabbítható.

Egy hallgató max. 3 helyre pályázhat a kívánt sorrend és félév megjelölésével.

Kérjük emellett azt is megjelölni, ha a jelölt a kívánt helyek beteltével bármelyik üres helyet elfogadja, vagy pénztámogatás nélkül is élni kíván az ösztöndíj nyújtotta előnyökkel (pl. tandíjmentesség a fogadó egyetemen, tanegységek elfogadása itthon).

Ki pályázhat?

Az a néderlandisztika szakos hallgató,

§         aki legalább másodéves a kiutazáskor,
§         még nem volt ERASMUS-hallgató,
§         és vállalja, hogy a 2009/2010-es  tanévre beiratkozik a
           KRE-re.

A pályázatot oktatókból és hallgatókból álló bizottság bírálja el, a javasolt sorrendet
2008. április 28-ig közzétesszük.

A pályázat benyújtásánál a későbbi lemondások elkerülése érdekében kérjük a megfontolt választást, mert a visszalépés az Egyetem és a kiutazók számára egyaránt hátrányos következményekkel járhat.

A pályázat általános feltételeiről ld.  a  www.kre.hu  weboldalt.

Az ösztöndíj mértéke a Tempus Közalapítvány támogatási keretétől függ, melynek pontos összegéről 2009. július folyamán fogunk pontos információt kapni. Ebből kifolyólag a pályázati döntés végleges jóváhagyására a Tempus Közalapítvány által az Egyetemnek megítélt támogatási keret függvényében kerül sor.

AZ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS,  AMELY A TÉNYLEGES KÖLTSÉGEK MINTEGY 50%-ÁT FEDEZI (min. 200 euró/hó). A FENNMARADÓ 50%-OT A KIUTAZÓ HALLGATÓNAK KELL ELŐTEREMTENIE.

Általános pályázati információ:


ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Károli Gáspár Református Egyetem a Lifelong Learning /Erasmus/ Program keretében pályázatot hirdet részképzésben történő külföldi tanulmányok folytatására
a 2009/2010-es tanévben.


A Lifelong Learning Program célja: hogy javítsa a felsőoktatás minőségét és erősítse annak európai dimenzióját azáltal, hogy kibővíti az európai mobilitási lehetőségek körét, valamint fejleszti a tanulmányok és végzettségek átláthatóságát és maradéktalan akadémiai elismerését.

Az ösztöndíjra pályázhat az, aki:

°          A Károli Gáspár Református Egyetemmel az LLP Erasmus tanulmányi időszak teljes időtartama alatt folyamatosan hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül.
°          Az a hallgató, aki elnyert pályázat esetén a kiutazás megkezdéséig legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik és a beadáskor vállalja, hogy beiratkozik a KRE-re a 2009/2010-es tanévre.
°          Diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte meg.
°          Alap, vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton, illetve szakmai gyakorlaton vesz részt a küldő intézményben.
°          Magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik.
°          Akit a küldő intézmény LLP Erasmus ösztöndíjra kiválaszt, illetve akinek a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot, vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani.

Az ösztöndíjról

°          Az LLP Erasmus hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek mértékét a küldő intézmény állapítja meg az évenkénti rendelkezésre álló támogatási keret határain belül.
°          Az ösztöndíj mértéke havi minimum 200 euró, felső határa az intézmény mindenkori LLP mobilitási keretösszegének függvénye.
°          Az ösztöndíj csupán kiegészítő támogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes költségeket.
°          Pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amelyek az intézet/szak/tanszék a 2009/2010-es tanévére a fogadóintézménnyel megkötött érvényes Bilaterális Agreement-tel rendelkeznek.
°          A megpályázható intézmények listáját és időtartamát az adott tanszék, a tanszéki pályázati felhívásban teszi közzé.
 
Fontos általános tudnivalók

Az LLP Erasmus ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vehet részt. Szakmai gyakorlaton csak az a hallgató vehet részt, aki a szakmai gyakorlatát megelőzően vagy azt követően legalább 3 hónapot tanulmányokkal tölt.

A hallgató tanulmányi programjának részét nem képező kutatási tevékenység nem támogatható.

A hallgató a teljes tanévet meghaladó, de maximum 12 hónap Erasmus mobilitási ösztöndíjban akkor részesülhet, ha a tanulmányi program mellett szakmai gyakorlaton is részt vesz.

Egy hallgató LLP Erasmus ösztöndíjban egy tanulmányi ciklus alatt csak egy alkalommal részesülhet.

Az ösztöndíj időtartama függ a bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, az intézet/ tanszék által meghatározott tervektől, valamint a fogadó egyetem tanévbeosztásától.

A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el, azt a küldő intézmény elfogadja és a hallgató itthoni tanulmányaiba maradéktalanul beszámítja.

Amennyiben a hallgató kevesebb időt tölt a partnerintézményben, vagy nem tudja igazolni a fogadó intézményben teljesített tanulmányait, akkor hallgatót a küldő intézmény az ösztöndíj részleges, vagy akár teljes visszafizetésére kötelezheti.

A hallgató az ösztöndíj elnyerése után a küldő intézménnyel tanulmányi szerződést köt, mely magában foglalja a fogadó intézmény megnevezését, az ösztöndíj időtartamát és a támogatás összegét. Az ösztöndíjas az elvégzett kurzusokról szóló igazolás másolati példányát, míg a kinttartózkodás időtartamáról az eredeti tanúsítványt köteles hazatérése után a küldő intézmény részére átadni. Az ösztöndíjas hallgatói beszámoló készítésére kötelezett, melyet a Támogató (küldő intézmény, valamint Tempus Közalapítvány) részére az ösztöndíjas időszak lejártát követően el kell juttasson.

A pályázat beadási határideje: 2009. április 17. péntek 12.00 óra.
 
A pályázat beadásának helye:
 
az Állam- és Jogtudományi Karon Baranyi Ildikó magasfdsz. 8.,
a Bölcsészettudományi Karon a pályázatot kiíró tanszék,
 a Hittudományi- és a Tanítóképző Főiskolai Karok esetében a  Dékáni Hivatalok Titkársága

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 28.

További információt a Kari/Tanszéki koordinátoroktól lehet kapni.


Pályázni az ERASMUS KRE 2009/2010 űrlapon lehet, ami letölthető a www.kre.hu honlapról az Erasmus Iroda űrlapok menüpont alatt, továbbá nyomtatott formátumban beszerezhető a Kari/tanszéki koordinátoroknál is.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

CEEPUS ösztöndíj lehetőség ELŐRE HOZOTT HATÁRIDŐVEL!!!    
holland szakosoknak

Az ösztöndíj 4 hónapra szól, a Bécsi Egyetem holland tanszékére, 2009 tavaszára. Egy hely van, a befutót a KRE Holland Tanszéke választja ki.

Jelentkezni október 20-ig lehet e-mailben Eszenyi Rékánál. Az e-mail tartalmazza a jelentkező mobilszámát, és egy 100-150 szavas motivációs levelet.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ERASMUS eredmények 2008
Az ERASMUS pályázat eredményei a 2008/2009-es tanévre


Az ERASMUS pályázat eredményei a 2008/2009-es tanévre

NÉDERLANDISZTIKA TANSZÉK

Ösztöndíjra javasoljuk:

Kozári Boglárka IV. évf. UvA 1. félév
Rihó Eszter III. évf. Leuven 1. félév
Szalai Andrea III. évf. Leuven  
Zana Petra III. évf. Leiden  2. félév
Budai Dávid II. évf. Lessius  
Nyíri Csilla    IV.évf. Leidan 2. félév
Nagy Ildikó I. évf. HIVT 2. félév

 Várakozólista:

Visky Orsolya
Kelemen Ágnes
Kramm Frida
Héthársi Zsófia

Gratulálunk az ösztöndíjakhoz. Kérjük, hogy a kiutazók vegyék fel a kapcsolatot Albertné Balázsi Júliával április 16-án 13.30-kor (310-es szoba), vagy jelentkezzenek az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen a megadott időpont előtt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Néderlandisztika Tanszék a 2008/2009-es tanévre a következő intézményekben hirdet meg LLP/ERASMUS hallgatói mobilitást:

Vrije Universiteit Amsterdam (NL)          VU 
Universiteit van Amsterdam (NL)           UvA
Rijksuniversiteit Groningen (NL)             RUG          
Katholieke Universiteit Leuven (B)         KULeuven
Rijksuniversiteit Leiden (NL)                  RUL 
Lessius Hogeschool Antwerpen (B)  
Universiteit Tilburg       (NL)                 UvT
Erasmus Hogeschool Brussel  (B)           EHB
Christelijke Hogeschool Ede  (NL)          CHE  
Rijksuniversiteit Gent (B)                      RUG
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken Antwerpen (B)  HIVT        
Vrije Universiteit Brussel (B)                  VUB

Előre láthatólag 7 ösztöndíj odaítélésére lesz lehetőség.

A Vrije Universiteit Amsterdam, az Universiteit van Amsterdam, a Rijksuniversiteit Groningen, a Rijksuniversiteit Leiden, a Katholieke Universiteit Leuven, a Vrije Universiteit Brussel és a Rijksuniversiteit Gent tudományegyetemek, ahol az egyetemünk által kínált valamennyi szakot és témát lehet hallgatni és kutatni (a magyar kivételével).

A Lessius Hogeschool Antwerpen, a Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken Antwerpen és az Erasmus Hogeschool Brussel elsősorban azoknak ajánlható, akik a holland mellett az angol, német vagy francia nyelvet magas szinten ismerik. Azok jelentkezését várjuk ezekre a helyekre, akik a fordítással és/vagy tolmácsolással behatóbban szeretnének foglalkozni.

A Christelijke Hogeschool Ede tanár- és újságíróképző intézmény.

További információ kapható a fogadó intézményekről a honlapokon (ld. www.kreholland.hu), valamint Albertné Balázsi Júliánál szerdán és csütörtökön 13.30 és 14.00 között valamint az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

Pályázni az Erasmus pályázati űrlap 2008-2009 űrlapon lehet, amit a www.kre.hu honlapról kell letölteni  és a 312-es szobában Nyerges Lászlónénál lehet leadni .

Tanszéki beadási határidő: 2008. április 4. péntek 12.00 óra

Az ösztöndíjak 3 hónapra szólnak, amely időtartam a Nemzeti Iroda által megítélt összeg ismeretében meghosszabbítható.

Egy hallgató max. 3 helyre pályázhat a kívánt sorrend és félév megjelölésével.

Kérjük emellett azt is megjelölni, ha a jelölt a kívánt helyek beteltével bármelyik üres helyet elfogadja, vagy pénztámogatás nélkül is élni kíván az ösztöndíj nyújtotta előnyökkel (pl. tandíjmentesség a fogadó egyetemen, tanegységek elfogadása itthon).

Ki pályázhat?

Az a néderlandisztika szakos hallgató,

§         aki legalább másodéves a kiutazáskor,
§         még nem volt ERASMUS-hallgató,
§         és vállalja, hogy a 2008/2009-es  tanévre beiratkozik a
           KRE-re.

A pályázatot oktatókból és hallgatókból álló bizottság bírálja el, a javasolt sorrendet

2008. április 11-ig közzétesszük.

A pályázat benyújtásánál a későbbi lemondások elkerülése érdekében kérjük a megfontolt választást, mert a visszalépés az Egyetem és a kiutazók számára egyaránt hátrányos következményekkel járhat.

A pályázat általános feltételeiről ld.  a  www.kre.hu  weboldalt.

Az ösztöndíj mértéke a Tempus Közalapítvány támogatási keretétől függ, melynek pontos összegéről 2008. július folyamán fogunk pontos információt kapni. Ebből kifolyólag a pályázati döntés végleges jóváhagyására a Tempus Közalapítvány által az Egyetemnek megítélt támogatási keret függvényében kerül sor.

AZ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS,  AMELY A TÉNYLEGES KÖLTSÉGEK MINTEGY 50%-ÁT FEDEZI (200 – 300 euró/hó). A FENNMARADÓ 50%-OT A KIUTAZÓ HALLGATÓNAK KELL ELŐTEREMTENIE.

ösztöndíjlehetőségek   

Az Erasmus ösztöndíjakról itt olvashatsz, partnereink listáját pedig a linkajánló menüpont partner egyetemek pontjánál találod.

A Ceepus ösztöndíjakról magyarul itt olvashatsz, angolul pedig itt .

A Huygens ösztöndíjról ezen az angol nyelvű lapon olvashatsz