Mi az a kredit?
Röviden: A hallgatói tanulmányi munka mértékegysége.

Ez fejezi ki az adott tantárgy követelményeinek teljesítéséhez szükséges becsült időt. Egy kredit 30 tanulmányi munkaórát jelent − a tanulmányi munkaórák számába az előadásokon, szemináriumokon töltött idő mellett beleszámít az otthoni felkészülés, könyvtárazás, vizsgázás is.

A kreditrendszer az Egyesült Államokból származik, az ECTS (European Credit Transfer System) a hallgatói mobilitás támogatására mára általánosan elterjedté vált.

A kreditrendszer lényege

  • A tantárgyak teljesítéséért tanulmányi pont, azaz kredit  (ECTS) jár. Ha elfogadták a teljesítményed, a kredit értéke nem függ attól, hogy hányast kaptál a vizsgán: ha nem buksz meg, mindenképpen megkapod a tantárgyért járó kreditet.
  • Alapképzésben legalább 180 kreditet kell szerezni, legalább 6, legfeljebb 8 félév alatt. Azaz szemeszterenként minimum 30 kreditet érő tantárgyat kell felvenned. A választásban és az ütemezésben segít a szak mintatanterve.
  • Egy-egy tantárgyért általában 2-5 kreditet lehet szerezni, így egy félévben általában 8-10 tantárgyat fel kell venned.
  • Egyes tárgyak felvétele feltételekhez – pl. előzetes tanulmányok – kötött lehet (azaz pl. a Nyelvgyakorlat I. teljesítése nélkül nem veheted fel a Nyelvgyakorlat II.-t).
  • Az államilag támogatott képzésben lehetőség van arra is, hogy az összes előírt kreditet 10 százalékkal túllépd.